ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ BRESL ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1/2556

 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐานะผู้ดำเนินการหลักในการดำเนินโครงการ Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Efficiency Standards and Labeling (BRESL) กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ BRESL ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1/2556 ในวันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสนองต่อวัตถุประสงค์สูงสุดของโครงการ ตลอดจนพัฒนาแนวทางในการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องเข้ากันได้ของมาตรฐานและฉลากผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการทดสอบด้านประสิทธิภาพพลังงานของประเทศสมาชิกในระดับภูมิภาค


 

Menu

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

120 Ratthaprasasanabhakti Building, 9th Fl. The Government Complex Commemorating His Majesty, Chaeng Wattana Road, Laksi Bangkok 10210

Copyright © 2019. bresl. Designed by Shape5.com

S5 Box

Login Form

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.